Satış Sözleşmesi

MADDE 1-1 – SATICI

Ünvanı: www.dercoplus.com

Email: iletisim@dercoplus.com

MADDE 1-2 – ALICI

Alıcı:

Teslimat Adresi:

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın (www.dercoplus.com) internet mağazasından siparişini yaptığı yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ürün özellikleri hakkında daha detaylı bilgiyi, üzerine tıklayarak alabilirsiniz.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, www.dercoplus.com. internet mağazasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet mağazasında ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’nın belirttiği adrese sevkedilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – SATICI mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.7 – ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinin geçici veya anonim bir mekan (örneğin posta kutusu, kargo ofisi, postane gibi) olması durumunda, SATICI, ALICI’dan adres düzeltmesi talep eder, adres düzeltmesi yapılmaması durumunda, SATICI, sözleşmeye iptal etmek ve tahsil edilen ücreti iade etmek hakkını saklı tutar.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 90 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı olarak bilgi vermelidir. ALICININ yazılı olarak bilgi vermesini kolaylaştırmak amacı ile destek sistemi tasarlanmıştır. ALICI siparişini oluşturduktan sonra cep telefonuna bir SMS gönderilir. Bu SMS içeriğinde bulunan linke tıklayarak ALICI destek sistemine hızlı ulaşabilir ve bildirimini kolayca yapar. SATICI bildirimi alınca ALICI’ya iade ürünü yollaması için izlemesi gereken yolu yazılı olarak bildirir. Bu bildirimde açıklandığı şekilde ALICI iade ürünü kargoya teslim eder ve SATICI’ya kargo takip numarasını destek sistemi aracılığıyla bildirir. SATICI kargo takip numarasını kullanarak iade ürünün depoya ulaşıp ulaşmadığını her gün kontrol eder. İade kargonun depoya ulaşmasından sonra SATICI, 5 iş günü içinde ürün bedelini ALICI’ya eksiksiz iade eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

SATICI ilanlarında, reklamlarında ve web sitesinde aksini açıkça belirtmediği sürece ALICI kendisine teslim edilen tüm ürünler için cayma hakkını teslim tarihinden itibaren 90 gün içinde kullanabilir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8 – TALEP VE ŞİKAYETLER

ALICI, talep ve şikayetlerini  www.dercoplus.com sitesi üzerinde bulunan iletişim sayfasındaki formu kullanarak SATICIYA ulaştırır ve SATICI çalışma saatleri içinde ALICIYI yanıtlayarak şikayete neden olan sorunu gidermek için azami çaba gösterir.

ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.